O nas

O nas

O nas

Szanowni Czytelnicy i Czytelniczki!
Krytyka Społeczna. Forum dyskusji lewicy to nowy kwartalnik społeczno-polityczny, ośrodek swobodnej dyskusji analityczno-programowej, nakierowany na krytyczną refleksję społeczną w duchu myśli marksistowskiej.

Przyświeca nam przekonanie, że:
– marksistowska metoda analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych pozostaje optymalnym narzędziem poznawczym w tej sferze;
– pogłębiające się nierówności społeczne osiągnęły nieakceptowalny poziom;
– chaos gospodarki kapitalistycznej prowadzi do katastrofy społecznej, ekonomicznej i ekologicznej;
– alternatywą dla kapitalistycznych sił destrukcji może być tylko socjalizm;
– potrzebujemy lewicy, która w racjonalny sposób łączyła będzie fundamentalne dla niej wartości wolnościowe, egalitarne, solidarnościowe i emancypacyjne;
– trzeba odrzucić europocentryzm, nawiązując do bogatych doświadczeń lewicy z innych części świata;
– należy czerpać również z dziedzictwa rodzimych ruchów rewolucyjnych, robotniczych, chłopskich, demokratycznych, antyklerykalnych i feministycznych;
– niektóre wątki myśli religijnej zasługują na życzliwą uwagę, zwłaszcza teologia wyzwolenia.

Zapraszamy do współpracy, zachęcamy do polemik. Jesteśmy otwarci, bo uważamy, że tylko w ramach nieskrępowanej dyskusji możemy wyjść z zapaści, w jakiej od lat pogrążą się polska lewica, w tym lewicowa myśl polityczna.

Zespół redakcyjny

Zespół

Adam Wawrzyniak

Redaktor naczelny