Rosjanie za socjalizmem i władzą radziecką

Większość Rosjan opowiada się za socjalizmem i radzieckim systemem politycznym – wynika z badań liberalnego Centrum Lewady.

Zgodnie z wynikami sondażu opublikowanymi 10 września, aż 62 proc. rosyjskich respondentów określiło się jako zwolennicy systemu ekonomicznego opartego na zasadach państwowego planowania i podziału dóbr (w badaniu nie użyto terminu socjalizm). To maksymalny zasięg poparcia w Rosji dla tak pojmowanego socjalizmu od początku prowadzenia tych badań w 1992 roku (wówczas było to zaledwie 29 proc.). Za systemem ekonomicznym bazującym na własności prywatnej i zasadach rynkowych opowiedziało się zaledwie 24 proc. (w 1992 r. – 48 proc.).

Największa grupa obywateli Federacji Rosyjskiej opowiada się też za kategorią systemu politycznego: „radziecki, jaki był u nas do lat 90.” – 49 proc. Zaledwie 18 proc. preferuje obecny system sprawowania władzy, natomiast 16 proc. uważa, że najlepsza jest „demokracja według wzoru krajów zachodnich”. Jeszcze inny system polityczny popiera 6 proc. respondentów, 11 proc. odmówiło odpowiedzi.

Niepokojący jest jedynie fakt, że zachodni model ma największe poparcie wśród ludzi młodych (18-24 lata) – na poziomie aż 32 proc. Dawny system radziecki popierają w największym stopniu ludzie, którzy go pamiętają – w kategorii wiekowej 55 plus poparcie dla władzy radzieckiej sięga 62 proc.

JCK

źródło: Какой должна быть Россия в представлении россиян? – Левада-Центр (levada.ru)

Redakcja poleca

Polecamy

Redakcja poleca

Polecamy