Symboliczne odrodzenie Dywizji im. Tadeusza Kościuszki

Stowarzyszenie „Kursk”, które zajmuje się ochroną miejsc pamięci narodowej, dokona symbolicznego odrodzenia 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Obecnie głównym projektem realizowanym przez „Kursk” jest odbudowa sztabu dywizji kościuszkowskiej w Sielcach nad Oką. Z przedsięwzięciem tym związana jest inicjatywa symbolicznej reaktywacji tej formacji wojskowej. Na zasadach rekonstrukcji historycznej planowane jest odtworzenie „dywizji” według stanu etatowego z jakim jednostka rozpoczęła bitwę pod Lenino. Głównymi „żołnierzami” tej dywizji będą krewni żołnierzy walczących w szeregach Wojska Polskiego, którego zalążkiem była 1 DP znad Oki. Honorowymi uczestnikami tego projektu będą żyjący jeszcze weterani. Ponadto wniosek o przyjęcie do „dywizji” mogą zgłaszać osoby pragnące aktywnie działać na rzecz celów, jaki ten projekt zakłada.

Główny cel planu „1 DP – Odrodzenie” to kultywowanie i poszanowanie pamięci o polskim żołnierzu-wyzwolicielu, który wsławił się walką o wyzwolenie narodów spod niemieckiego jarzma w czasie II wojny światowej. Cel ten będzie realizowany poprzez opiekę nad cmentarzami i pomnikami, poprzez organizowanie konferencji, wystaw, spotkań, prelekcji a także kolportaż książek i innych publikacji w Polsce i za granicą naszego kraju – czytamy w komunikacie stowarzyszenia „Kursk”.

Lider stowarzyszenia Jerz Tyc apeluje o zgłaszanie się zainteresowanych udziałem w projekcie za pośrednictwem strony „Kurska” na Facebooku: Każdy uczestnik projektu otrzyma książeczkę wojskową (na wzór historycznej) z określonym „przydziałem służbowym” oraz numerowaną odznakę. Informacje o pracach „dywizji” będą publikowane na fejsbukowej stronie KURSKA oraz stronie internetowej, która jest w budowie.

Start projektu nastąpić ma w Sielcach nad Oką w dniu 15 lipca – w 78. rocznicę przysięgi kościuszkowców.

Więcej informacji tutaj: (12) Stowarzyszenie KURSK – posty | Facebook

JCK

Redakcja poleca

Polecamy

Redakcja poleca

Polecamy